Platform Baksteenmetselwerk

Het Platform Baksteenmetselwerk van Gebouwschil Nederland (GNL) richt zich op het bespreken van verschillende praktische zaken in het vakgebied. Het doel daarvan is het zoeken van oplossingen op de belangrijkste obstakels inzake baksteenmetselwerk.

Bijvoorbeeld zaken zoals:

  • Verpakking
  • Transport op de bouwplaats
  • Arbo-gerelateerde kwesties
  • Verwerking en afwerking (in brede zin)

Het zullen dus geen rekenwerk, BRL-en of normkwesties zijn die aan de orde komen. Het kennis met elkaar delen is vooral van belang.